Dzisiaj zamieszczam artykuł znajomego trenera biznesu Sławomira Bieńkowskiego. Bardzo szanuję go za innowacyjne, trzeźwe poglądy i wyjątkowo przyjazny charakter, dzięki któremu nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Czy wiecie co trzeba zrobić, żeby życie, zarówno zawodowe, jak i osobiste stało się lepsze, a jeżeli jest już dobre to ponadto przyjemniejsze? Odpowiedź jest prosta, ale może być dla wielu osób zaskakująca: nic.

Jest to prawda znana niewielu ludziom. Każdy człowiek ma w sobie wiele niewykorzystanych możliwości. Wystarczy dowiedzieć się o ich istnieniu, żeby zaczęły działać. W ten sposób można wytłumaczyć nieprzypadkowość przypadków, siłę przyciągania, myślenie pozytywne.

Trzeba jednak nauczyć się wierzyć w realność własnych marzeń. Ale to jest dopiero pierwszy krok. Drugi – to wprowadzanie tych marzeń w życie, często wbrew powszechnie uznanym stereotypom. Nazywam to odwracaniem paradoksów. Tak, żyjemy bowiem w iluzorycznym świecie trybów działania oraz zasad wprowadzanych ludziom, często w toku standardowego nauczania oraz zdobywania tzw. doświadczeń życiowych. Prawdziwy rozwój chowa się w treściach bajek oraz przysłów, które są przekaźnikiem wielowiekowej, ludowej mądrości.

Od wielu lat zajmuję się doradztwem gospodarczym, prowadzę także wykłady z kilku przedmiotów w różnych uczelniach państwowych i prywatnych oraz szkolenia w ramach kursów dla osób uruchamiających lub prowadzących własną działalność gospodarczą oraz członków zarządów i pracowników firm mikro, małych, średnich i dużych. Wszystkie metody działania, które opisuję zostały przeze mnie sprawdzone w praktyce, którą zdobywałem jako organizator prekursorskich przedsięwzięć, przedstawiciel firm zagranicznych, handlowiec i negocjator, ekspert UNIDO oraz doradca działający na poziomie struktur rządowych i samorządowych, w tym jako autor strategii rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, ale także miast i gmin.

Obecnie przygotowuję własne programy zrównoważonego rozwoju produkcji i usług, a w tym turystyki i lokalnej infrastruktury. Mieści się tu także rewitalizacja zabytków, odtwarzanie ginących zawodów i dawnych tradycji. Powstanie wiele nowych miejsc pracy, bowiem chęć współpracy potwierdza coraz więcej specjalistów-praktyków z różnych dziedzin, którzy będą pełnić role szkoleniowców oraz konsultantów przy tworzeniu i wdrażaniu biznes planów.

Dla wielu osób otwiera się zatem przy tej okazji szansa realizacji własnych pomysłów i planów rozwojowych opartych nie tylko na kreatywności i przedsiębiorczości, ale także solidnej i rzetelnej pracy. W tej strukturze każdy może znaleźć swoje miejsce jako organizator lub wykonawca.
Rozpocząłem już przejście do fazy realizacyjnej tych programów.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, niekoniecznie prowadzącym tylko do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, ale przede wszystkim umożliwiającym zdecydowaną zmianę podejścia do życia we wszystkich jego aspektach, zapraszam do udziału w jednodniowej sesji.

Uczestnicy sesji poznają szereg prostych zasad, łatwych do stosowania w życiu zawodowym ale także domowym i rodzinnym. Są one ilustrowane przypadkami sprawdzonymi we własnej praktyce, ale także do tego celu służą przykłady przytoczone przez samych uczestników

Jeden dzień wystarczy do tego, aby zacząć patrzeć na otoczenie zawsze optymistycznie, nauczyć się wyciągania pozytywnych wniosków z negatywnych zdarzeń, a przede wszystkim autentycznie polubić siebie wraz ze wszystkimi swoimi wadami, których w wielu przypadkach wcale nie trzeba zmieniać. Nazywam to powrotem człowieka do człowieka, czyli dialogiem z samym sobą.

Ze względu na bardzo indywidualny charakter sesji prowadzone są one w małych, kilkuosobowych grupach. W przypadku grup o określonym profilu zainteresowań, do współpracy dobierani będą odpowiedni specjaliści z różnych dziedzin.

Z grona uczestników sesji wyłaniani będą ponadto partnerzy do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Z serdecznymi życzeniami wytrwałości w realizacji osobistych planów,
Sławomir Bieńkowski

Kontakt: s.bienkowski@sukcespro.pl

O autorze

Michał Toczyski(http://www.scorise.com/) - Założyciel agencji marketingu internetowego Scorise, a obecnie prezes zarządu. Jest odpowiedzialny za zarządzanie jej rozwojem, jakością wypracowywanych rozwiązań i kontakt z kluczowymi Klientami agencji. W biznesie od 2008 roku, kiedy to uruchomił firmę w branży szkoleń biznesowych (Sukces PRO) współpracując z 55 trenerami z różnych obszarów. Na bazie doświadczenia zdobytego przy promocji licznych usług szkoleniowych w 2010 roku zaczął prowadzić agencję marketingową Platinum Group, która w 2012 roku uległa rebrandingowi na Scorise (czyli „wzrost wyników”). Z wykształcenia i zamiłowania ekonomista. Napisał ponad 450 artykułów na tematy związane z zarządzaniem marketingiem, przedsiębiorstwem, komunikacją. Perfekcjonista i pragmatyk wierzący, że w marketingu zarówno kreatywne, jak i sprawne i procesowe podejście pozwala tworzyć wyróżniające się rozwiązania przynoszące efekty biznesowe.

Similar Posts

2 comments